Panorama Žlutý domov Letecké foto Chráněnné bydlení Zelená budova
Informace Výroční zprávy Veřejné zakázky Nabídka práce DOZP Informace pro zájemce Zásady Cíle domova Poslání Výroční zpráva Ceník Cílová skupina Krátkodobý pobyt Chráněné bydlení Informace pro zájemce Cílová skupina Cíle chráněné bydlení Zásady Ceník Poslání Transformace Transformační proces Transformační plán Transformační tým

Fontána, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Dobrý den,

vítáme Vás na stránkách naší organizace.

V úvodu bychom chtěli říci něco málo o naší organizaci. Od 1. ledna 2004 je zařízení samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Postupem času přišly v rámci transformačního procesu požadavky na zkvalitnění poskytovaných služeb, které jsme rádi kvitovali. Právě na základě těchto požadavků podporovaných zřizovatelem, prošla organizace v letech 2008 – 2009 rozsáhlou rekonstrukcí objektů (ISPROFIN, MSK).

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Výsledkem i těchto kroků je skutečnost, že v současnosti je služba domova poskytována 90 uživatelům (82 žen, 8 mužů) ve třech bezbariérových objektech komunitního typu (Růžový, Žlutý a Zelený domov). Ubytování v bytech je srovnatelné s běžnou domácností, a to jak svým uspořádáním místností, tak s jejich vybavením. Počet uživatelů žijících v jednom bytě se pohybuje od 5 do 6 uživatelů, výjimkou jsou pouze dva byty pro uživatele s vysokou mírou podpory a s požadavkem na zvýšenou ošetřovatelskou péči, kde je kapacita 8 a 16 uživatelů (Zelený domov).

Podporu na bytech zajišťují stálí pracovníci, jejichž snahou je, aby se život uživatelů podobal, co nejvíce běžnému způsobu života. Byty mají různě nastavenou míru podpory podle potřeb uživatelů a jejich program je založen na pravidelném rytmu – střídání aktivizačních činností a odpočinku. Denní program se přizpůsobuje co nejvíce skutečným přáním uživatelů, včetně doby stravování, hygieny nebo např. spánku. Každý uživatel má písemně zpracován individuální plán, stanovené cíle vedou k maximálnímu rozvoji jeho soběstačnosti. Uživatelé si mohou vybrat spolubydlící, vybavit pokoj vlastním nábytkem a vlastními věcmi, vybrat si barvy, u většiny bytů se o úklid svých prostor za podpory pracovníků starají sami uživatelé. Uživatelé mají možnost volby – co si obléknou, co si přejí k narozeninám, jakých aktivit se budou zúčastňovat, apod.  Možnost volného pohybu v domově i mimo něj mají všichni uživatelé, záleží jen na míře podpory, kterou k využívání této možnosti potřebují.
K udržování kontaktů uživatelů s lidmi ve městě napomáhají členové občanských sdružení, kteří zvou uživatele na své akce nebo si najdou čas na rozhovor. Zařízení je otevřeno i rodinám uživatelů, rodinní příslušníci se např. podílejí na přípravě akcí (oslavy narozenin, divadlo, ples, atd.).
Služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy za úhradu, zpoplatněné je ubytování, stravování a úkony péče, ceny jsou stanoveny vnitřním předpisem. Samotnému aktu uzavírání smlouvy předchází jednání se zájemcem o službu, během kterého si poskytovatel a žadatel upřesňují zakázku služby a specifikují osobní cíl žadatele, který je následně východiskem pro individuální plán.

Jednotlivými složkami péče jsou následující činnosti, které může uživatel v případě svých potřeb využít: podpora nebo pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; podpora nebo pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti dle individuálního plánu; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů; sociální poradenství a zdravotní péče (ošetřovatelská a lékařská).

Chráněné bydlení

Služba je v současné době poskytována na třech místech v Hlučíně. V prvé řadě se jedná o jednopodlažní vilku s bytem 1+3 (Oranžový dům) určenou pro čtyři uživatele,  která se nachází přímo v areálu organizace na adrese Dlouhoveská 44a/1985, 748 01 Hlučín. Vilka není bezbariérová a vybavení odpovídá standardu běžné domácnosti.

Dále najdeme naše uživatele v obydlí s kapacitou 10 uživatelů, které se nachází v Hlučíně na ulici Přímé, kde jsou do řadového dvojdomku umístěny dvě domácnosti s byty 1+4. Dvojdomek není bezbariérový a vybavení odpovídá standardu běžné domácnosti. Služba začala být v těchto objektech poskytována dne 16. července 2012.

Dalším chráněným bydlením v současnosti je byt 2+kk na ulici Viléma Balarina. Tento byt je určen pro dvě uživatelky, je zcela bezbariérový a jeho součástí je také malá zahrádka. Tento byt je užíván od 15. dubna 2013.

Od července 2014 je zahájeno poskytování sociální služby chráněného bydlení také v Ostravě na ulici Tvorkovských. Řadový dům obsahuje pět samostatných bytů pro celkem 14 uživatelů a místnosti určené pro zaměstnance. Nedílnou součástí je kromě výtahu, schodiště a sklepních prostor také zahrádka s příjemným posezením.

Služba chráněného bydlení je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy, hradí se ubytování a péče dle platného vnitřního předpisu, případně další smluvně dohodnuté fakultativní služby. Celodenní stravování si zajišťují uživatelé sami za podpory pracovníků, vyjma obědů, které odebírají ze stravovacího provozu zařízení (netýká se bydlení v Ostravě, kde jsou obědy zajištěny smluvním partnerem). Konkrétní náplň služby je stanovena na základě individuálních potřeb a přání uživatele a písemně zpracována v individuálním plánu uživatele. Podpora pracovníků má uživateli pomoci osvojit si praktické dovednosti nutné pro samostatný život a je zaměřena do oblastí péče o domácnost, hospodaření s penězi, péče o zdraví, využívání pracovní rehabilitace, získání placeného zaměstnání, aktivní trávení volného času a navazování partnerských a přátelských vztahů.

 

 

Poskytnutí příspěvku na provoz poskytovaných služeb

09.03.2016

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 25.2.2016  usnesením č. 18/1868 rozhodlo zvýšit  závazný ukazatel příspěvek na provoz na rok 2016 pro služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, které jsou provozovány naší organizací. Finanční prostředky jsou určeny účelově na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Organizaci Fontána, p. o. poskytl dotaci na služby Moravskoslezský kraj.

 

QR Code

Aktuálně