Panorama Žlutý domov Letecké foto Chráněnné bydlení Zelená budova
Informace Výroční zprávy Nabídka práce Veřejné zakázky DOZP Informace pro zájemce Zásady Cíle domova Poslání Výroční zpráva Ceník Cílová skupina Chráněné bydlení Informace pro zájemce Cílová skupina Cíle chráněné bydlení Zásady Ceník Poslání Transformace Transformační plán Transformační tým

Fontána, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

V SOUČASNÉ DOBĚ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZACE FONTÁNA, p.o.

 

Dobrý den,

vítáme Vás na stránkách naší organizace.

V úvodu bychom chtěli říci něco málo o naší organizaci. Od 1. ledna 2004 je zařízení samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Postupem času přišly v rámci transformačního procesu požadavky na zkvalitnění poskytovaných služeb, které jsme rádi kvitovali. Právě na základě těchto požadavků podporovaných zřizovatelem, prošla organizace v letech 2008 – 2009 rozsáhlou rekonstrukcí objektů (ISPROFIN, MSK).

Poskytnutí příspěvku na provoz poskytovaných služeb

09.03.2016

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 25.2.2016  usnesením č. 18/1868 rozhodlo zvýšit  závazný ukazatel příspěvek na provoz na rok 2016 pro služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, které jsou provozovány naší organizací. Finanční prostředky jsou určeny účelově na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Organizaci Fontána, p. o. poskytl dotaci na služby Moravskoslezský kraj.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 

 

QR Code

Aktuálně

DSC_0005.JPG
07.02.
2017

Retro Ples 2017