Vedoucí služby Domov pro osoby se zdravotním postižením

Dne 2. 1. 2019 byl do funkce vedoucího Domova pro osoby se zdravotním postižením jmenován Mgr. Petr Seidl.