Veřejná zakázka malého rozsahu: Oprava koupelen v Chráněném bydlení Hlučín

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je oprava koupelen (nevyhovující dispoziční řešení pro imobilní osoby) v Chráněném bydlení Hlučín na adrese: 748 01 Hlučín, Přímá 2012/2 a Přímá 2013/4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle technické zprávy zhotovené společností Atris, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 28608909, červenec 2022. Celkový rozsah prací je dán položkovým rozpočtem díla, který je nedílnou součástí této smlouvy.

 

Soubory ke stažení

příloha č. 1 krycí list nabídky.docx příloha č. 1 krycí list nabídky.docx 17 kB
příloha č. 2 položkový rozpočet.xlsx příloha č. 2 položkový rozpočet.xlsx 152 kB
příloha č. 3 smlouva o dílo.docx příloha č. 3 smlouva o dílo.docx 25 kB
příloha č. 4 prohlášení o střetu zájmu.docx příloha č. 4 prohlášení o střetu zájmu.docx 19 kB
příloha č. 5 Technická zpráva.pdf příloha č. 5 Technická zpráva.pdf 182 kB
příloha č. 6 Technický výkres.pdf příloha č. 6 Technický výkres.pdf 109 kB
Výzva k podání cenové nabídky.pdf Výzva k podání cenové nabídky.pdf 278 kB

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek