DOBROVOLNÍCI

KDO SE MŮŽE STÁT DOBROVOLNÍKEM V ORGANIZACI FONTÁNA?

Inspirací, které vedou k tomu stát se dobrovolníkem, je mnoho, nejčastěji se stávají dobrovolníkem

 • zájemci o práci v přímé péči o uživatele v organizaci Fontána (s cílem blíže se seznámit s prací pracovníků v sociálních službách)
 • studenti škol, kteří chtějí vykonávat nebo vykonávali v organizaci praxi
 • lidé, kteří chtějí smysluplně využít svůj volný čas
 • lidé, kteří jsou rádi prospěšní jiným lidem

Všeobecně je dobrovolníkem každý, kdo ze své dobré vůle dělá něco ve prospěch druhých, a to bez nároků na finanční odměnu.

Vedle dobrovolníků, kteří docházejí do zařízení pravidelně, jsou vítáni i dobrovolníci, kteří  pomáhají při jednorázových akcích.

CO JE NÁPLNÍ ČINNOSTÍ DOBROVOLNÍKA?

Dobrovolnická činnost v organizaci Fontána nenahrazuje práci zaměstnanců, doplňuje ji. Přináší nové zkušenosti, možnosti a kontakty. Spočívá především v naplnění volného času uživatelů, zajištění společnosti uživatelům, odvrácení pocitu samoty, zajišťuje uživatelům kontakt s lidmi, kteří nejsou spolubydlícími, nebo zaměstnanci organizace. Vlastní činnost spočívá v zajišťování doprovodů při využívání veřejných služeb, při účasti na kulturních a společenských akcích a jiných aktivitách.

JAK SE STÁT DOBROVOLNÍKEM?

 1. Zájemce o dobrovolnictví (osoba starší 15 let) při zájmu o dobrovolnickou činnost kontaktuje koordinátora dobrovolnické činnosti, vedoucí Zeleného domova a Zdravotních služeb, obrátit se může i na vedoucí jiného úseku.
 2. Koordinátor dobrovolnické činnosti pozve zájemce o dobrovolnickou činnost na  osobní schůzku, dohodne se zájemcem vhodný termín schůzky.
 3. Během osobní schůzky je zájemce o dobrovolnickou činnost seznámen s prostředím poskytování služby, s cílem a zásadami poskytované služby.  Dobrovolník a koordinátor si vzájemně  ujasní, co od dobrovolnické činnosti očekávají, upřesní časový rozsah dobrovolnické činnosti, jakým způsobem chce dobrovolník pomáhat a s jakou skupinou uživatelů chce pracovat.
 4. Koordinátor dobrovolnické činnosti sepíše Smlouvu příkazní s dobrovolníkem, upřesní činnosti v rámci výkonu dobrovolnictví.                                                                                      

JAK DÁLE PROBÍHÁ PŮSOBENÍ DOBROVOLNÍKA?

 • Koordinátor domlouvá další setkání dobrovolníka s uživateli, s ohledem na možnosti dobrovolníka a přání uživatelů.
 • Koordinátor zapisuje počet hodin odpracovaných a sleduje  vzájemnou spolupráci uživatele s dobrovolníkem
 • Dobrovolník se může samostatně  rozhodnout dobrovolnickou činnost ukončit
 • Koordinátor získává od dobrovolníka zpětnou vazbu pro zvýšení kvality poskytovaných služeb


Jsme velice rádi, že se najdou lidé, kteří jsou ochotni věnovat uživatelům služby svůj čas a pomoci bez nároku na finanční ohodnocení.

Odměnou pro dobrovolníky může být spokojenost uživatelů, úsměv a radost ze setkávání, pocit „jsem někomu prospěšný“.