TRANSFORMACE

Organizace Fontána, p. o., byla zapojena do projektu kraje “Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III”.

Jedná se o systémovou podporu, v rámci níž probíhá přímá metodická podpora metodických konzultantů v zařízení - skupinová setkání. Společné setkání pracovníků vytváří prostor pro sdílení zkušeností a řešení problematických oblastí se zaměřením na poskytování dané sociální služby. Součástí systémového balíčku jsou také cílená vzdělávání pracovníků, zaměřená na podporu rozvoje dovedností pracovníků.

Podpora bude probíhat do 31. 3. 2019, na závěr nás čekají audity kvality (které podají zpětnou informaci, zda ve službě díky dlouhodobé systematické podpoře proběhly kvalitativní změny a podpora byla efektivní a cíleně vedla k odbornosti a kvalitě) a poskytované služby a cílem projektu bude zpracování rozvojového plánu na období budoucích 5 let. Nejde o transformaci zařízení, ale o maximální zvýšení kvality poskytované služby klientům služby ve stávajících prostorových podmínkách služby.

Základní teze:

Na prvním místě je vždy potřeba člověka, který využívá sociální službu a individuální přístup k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Člověk, který je klientem sociální služby, se nestává součástí zaběhnutého systému poskytování služby. Normální je to, že každý člověk si žije podle svých představ a možností – lidi nejsou rukojmí služeb.

  • Konzultant staví na dobré praxi a silných stránkách zařízení
  • U psaných písemných pravidel a postupů klade důraz na jednoduchost, srozumitelnost a jednovýkladovost.
  • Metodická podpora konzultanta směřuje co k nejširšímu týmu pracovníků zařízení. Cílem je podpořit, rozšířit a zavést dobrou praxi v zařízení.

 

Transformační tým pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením

Mgr. Naděžda Škrabalová, metodický konzultant
Bc. Petr Surovka, ředitel organizace
Michaela Nosová, DiS., vedoucí Žlutého domova a chráněného bydlení
Iva Hrubá, vedoucí Zeleného domova
Bc. Jana Balcarová, sociální pracovnice Žlutého domova
Iveta Cigánová, vedoiucí a sociální pracovnice Růžového domova
Zástupci z řad zaměstnanců Žlutého domova

Transformační tým pro službu Chráněného bydlení

Mgr. Michaela Khýrová, metodický konzultant
Bc. Petr Surovka, ředitel organizace
Michaela Nosová, DiS., vedoucí Žlutého domova a chráněného bydlení
Bc. Jana Balcarová, sociální pracovník
Zástupci z řad zaměstnanců chráněného bydlení v Ostravě

Transformační tým se v plné sestavě pro jednotlivé služby schází zpravidla jednou měsíčně, v uzším složení operativně dle potřeby častěji.

 

Soubory ke stažení

transformacni-plan-2-2.pdf Transformační plán 2015 667 kB