60 let organizace (1961 - 2021)

Sociálním účelům slouží areál naší organizace již od roku 1890. V tomto roce zde vznikla „Nemocnice Šimona Richtera“. Zařízení bylo určeno především starým, nemocným lidem z Hlučína a okolí. O potřebné pečovaly sestry řádu svaté Alžběty. K pozdější změně ve využívání areálu došlo v roce 1924, kdy objekty sloužily mnichům – řeholníkům pro jejich duchovní cvičení, následně byl do jedné z budov v roce 1938 umístěn také chudobinec. Po druhé světové válce byly budovy využívány městem jako sídlo okresního národního výboru. Původním sociálním účelům slouží areál opět od roku 1961, kdy zde vznikl Ústav sociální péče pro mládež. Od roku 2002 využívají zařízení osoby s mentální a kombinovaným postižením. A onen návrat ke kořenům (1961 – 2021) se dnes připomínáme kulatým výročím.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek