OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

 

Fontána, příspěvková organizace, se sídlem Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ: 71197044 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 

Osobní údaje Fontána, p. o. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 

Informace o zpracováníní osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů a době jejich uchování jou uvedeny v dokumentu "Analýza zpracovávání osobních údajů". 

 

Pokud Fontána, p. o. zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

-       požadovat od organizace Fontána informaci o zpracování vašich osobních údajů;

-       požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným organizací Fontána;

-       požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané organizací Fontána, p. o. jsou 

        nepřesné);

-       požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných organizací Fontána, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v

        souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

-       vznést námitku proti zpracování osobních údajů organizací Fontána;

-       požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) organizaci Fontána;

-       podat stížnost dozorovému orgánu.

 

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Fontána, p. o.:

 

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Mgr. Petr Heider, MBA, e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz, telefon: 731 266 417.

 

 

Soubory ke stažení

Analýza zpracovávání osobních údajů.pdf Analýza zpracovávání osobních údajů.pdf 307 kB