Informace pro zájemce

Jednání se zájemcem o sociální službu

Pokud máte zájem stát se klientem sociální služby, kterou naše organizace poskytuje, zveme vás k návštěvě našeho zařízení (pokud to dovoluje váš zdravotní stav). Rádi vám předáme veškeré informace týkající se nabídky našich služeb a činností, umožníme vám prohlédnout si pokoje i společné prostory domova. Zodpovíme vám vaše dotazy. Projednáme vaše přání a představy o dané službě a další skutečnosti, které jsou rozhodující pro přijetí vaší žádosti do evidence.

Doporučujeme Vám nejdříve telefonicky kontaktovat vedoucího služby nebo sociální pracovnici. 

Petr Seidl, vedoucí služby, tel. 739 480 811 
Monika Benianová Kührová, sociální pracovnice, tel. 731 629 206 
Iveta Cigánová, sociální pracovnice, tel. 739 380 038
Mersiha Sukeník, sociální pracovnice, tel. 734 762 806 

 

V případě nesplnění podmínek pro přijetí žádosti, či vašich představ, vám poskytne sociální pracovnice základní poradenství - především to, kam se můžete se svou situací obrátit, kde můžete požádat o odpovídající službu apod. V případě splnění podmínek bude vaše žádost o poskytování sociální služby zařazena do evidence žadatelů. Tuto evidenci vede elektronicky sociální pracovnice.

 

Postup při podání žádosti

Žádost o poskytnutí sociální služby lze stáhnout z internetových stránek organizace Fontána, příspěvková organizace www.fontana-po.cz, nebo může zájemce požádat sociální pracovnici o zprostředkování formulářů, případně o pomoc s jejich vyplněním. Přílohou žádosti je tiskopis „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele“, který vyplní praktický lékař dané osoby, v případě dlouhodobé hospitalizace ošetřující lékař. Vyplněnou Žádost lze poslat poštou, nebo osobně doručit na adresu Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01, Hlučín.

Poskytovatel žadateli do 30 dnů od přijetí Žádosti pošle vyrozumění:

  • Žádost je zařazena do Pořadníku žadatelů.
  • Žádost není zařazena do Pořadníku žadatelů, kde poskytovatel uvede důvody takového rozhodnutí (například žadatel žádá o službu, kterou organizace neposkytuje, žadatel není cílovou skupinou Domova pro osoby se zdravotním postižením či Chráněného bydlení, zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, žadateli byla vypovězena smlouva o poskytnutí sociální služby v naší organizaci v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti).

Během výše uvedené měsíční lhůty kontaktuje sociální pracovnice žadatele a domluví si s ním osobní schůzku. Ta je podmínkou k tomu, aby mohla být Žádost vyřízena. Jednání probíhá osobně přímo v zařízení, nebo v místě pobytu žadatele. Cílem schůzky je zjistit přání a potřeby žadatele, nastínit možnosti služby, seznámit zájemce s poskytovanou službou, upřesnit si očekávání a zjistit další informace.

V případě zařazení žádosti má žadatel možnost:

  • dotazovat se na aktuální pořadí v Pořadníku žadatelů,
  • nahlížet do své dokumentace,
  • domluvit si návštěvu zařízení,
  • kdykoliv žádost v zařízení zrušit. (písemě, elektronicky, telefonicky)

Sociální pracovnice zpravidla jednou za dva roky kontaktuje žadatele v rámci aktualizace informací v Pořadníku žadatelů, nebo v případě uvolní-li se místo v dané službě.

 

Soubory ke stažení

Vyjadření lékaře.pdf Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele 526 kB
2 Příloha č. 1 (Žádost).pdf Žádost o poskytnutí sociální služby 559 kB