Ceník služeb

 

CENÍK ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

platný od 1. 4. 2022

 

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ 

  typ pokoje 

cena za 1 den  

jednolůžkový pokoj 

240 Kč 

dvoulůžkový pokoj 

220 Kč 

 

ÚHRADA ZA STRAVU 

  Celodenní strava – snídaně, oběd, svačina, večeře 

cena za 1 den 

Strava racionální, šetřící, žlučníková, redukční, individuální, diabetická, nízko cholesterolová, výživná 

cena za suroviny 

85 Kč 

205 Kč

cena za režijní náklady 

120 Kč

 

VÝPOČET VÝŠE ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU

Měsíční úhrada za ubytování a stravu je pro každý měsíc stanovena na základě ceny za 1 den a násobkem průměrného počtu dnů v měsíci, tedy koeficientem 30,42 (365 dní/12 měsíců = 30,42).

 

Příklad:

  • klient v jednolůžkovém pokoji s celodenní stravou: (240+205) x 30,42 = 13.536,90 Kč,
  • klient v dvoulůžkovém pokoji s celodenní stravou: (220+205) x 30,42 = 12.928,50 Kč,
  • klient v jednolůžkovém pokoji bez stravy: 240 x 30,42 = 7.300,80 Kč,
  • klient v dvoulůžkovém pokoji bez stravy: 220 x 30,42 = 6.692,40 Kč.

 

Po úhradě nákladů za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % z jeho příjmu. Příjmem se rozumí, např. důchod.  V případě, že by klientovi po uhrazení ubytování a stravy nezůstala částka alespoň 15 % jeho příjmu, bude mu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, stanovena snížená úhrada. Spoluúčast na úhradě nákladů ze strany rodinných příslušníků nepožadujeme. Jedinou podmínkou pro stanovení snížené úhrady je doložení důchodového výměru.  

 

ÚHRADA ZA POSKYTOVANOU PÉČI  

Přiznaná výše příspěvku na péči náleží v celé výši poskytovateli sociální služby.   

 

ÚHRADA ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 

Za úhradu dále poskytujeme přepravu osobním automobilem. Cena za přepravu činí 7 Kč za každý ujetý kilometr. V případě, že je přepravováno více osob najednou, každá osoba platí pouze poměrnou část.   

 

POKUD JE KLIENT MIMO ZAŘÍZENÍ

V případě, že je klient mimo zařízení, vrací se mu finanční prostředky pouze do výše zaplacené ceny za suroviny. Za ubytování se úhrada nevrací. Poměrná část příspěvku na péči pak náleží tomu, kdo v danou dobu o člověka pečoval. Přeplatky za nevyčerpané služby se vracejí vždy následující měsíc na účet klienta

 

Mgr. Petr Surovka

ředitel organizace

 

 

Soubory ke stažení

Domov pro osoby se zdravotním postižením ceník od 1.4.2022.pdf Domov pro osoby se zdravotním postižením ceník od 1.4.2022.pdf 344 kB