Ceník služeb

                             CENÍK ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ

 

typ pokoje

cena za 1 den

jednolůžkový pokoj

190 Kč

dvoulůžkový pokoj

170 Kč

 

ÚHRADA ZA STRAVOVÁNÍ

 

Celodenní stravování

snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře

cena dohromady za 1 den

Strava racionální, šetřící, žlučníková, redukční, individuální, diabetická,

nízko cholesterolová, výživná

cena za suroviny

75,-

141,-

cena za režijní náklady

66,-

 

Výpočet výše úhrady za ubytování a stravování

 

Maximální cena za poskytnutí ubytování v jednolůžkovém pokoji a celodenního stravování za 1 měsíc (31 kalendářních dnů) činí: 10.261 Kč.

 

Po úhradě nákladů za ubytování a stravování musí klientovi zůstat alespoň 15 % z jeho příjmu. Příjmem se rozumí příjmy uvedené v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, např. důchod.

 

V případě, že by klientovi po uhrazení ubytování a stravování nezůstala částka alespoň 15 % jeho příjmu, bude mu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, stanovena snížená úhrada. Spoluúčast na úhradě nákladů ze strany rodinných příslušníků nepožadujeme. Jedinou podmínkou pro stanovení snížené úhrady je doložení důchodového výměru.

 

ÚHRADA ZA POSKYTOVANOU PÉČI

 

Úhrada za poskytovanou péči je upravena v paragrafu § 73 odst. 4a), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Přiznaná výše příspěvku na péči náleží v celé výši poskytovateli sociální služby.  

 

ÚHRADA ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

 

Za úhradu dále poskytujeme přepravu osobním automobilem. Cena za přepravu činí 7 Kč za každý ujetý kilometr. V případě, že je přepravováno více osob najednou, každá osoba platí pouze poměrnou část.

 

  •  

 

Soubory ke stažení

ceník služeb DOZP.pdf Ceník služeb DOZP ke stažení 294 kB