Ceník služeb

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ

 Typ pokoje

Úhrada v Kč

1 den

28 dní

29 dní

30 dní

31 dní

1lůžkový

200

5 600

5 800

6 000

6 200

2lůžkový

180

5 040

5 220

5 400

5 580

 

  ÚHRADA ZA STRAVU

 Celodenní stravování

snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře

cena dohromady za 1 den

Strava racionální, šetřící, žlučníková, redukční, individuální, diabetická,

nízko cholesterolová, výživná

cena za suroviny

75,-

163,-

cena za režijní náklady

88,-

 

Výpočet výše úhrady za ubytování a stravování

Maximální cena za poskytnutí ubytování v jednolůžkovém pokoji a celodenní stravu za 1 měsíc (31 kalendářních dnů) činí: 11.253,- Kč.

Po úhradě nákladů za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % z jeho příjmu. Příjmem se např. důchod.

V případě, že by klientovi po uhrazení ubytování a stravy nezůstala částka alespoň 15 % jeho příjmu, bude mu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, stanovena snížená úhrada. Spoluúčast na úhradě nákladů ze strany rodinných příslušníků nepožadujeme. Jedinou podmínkou pro stanovení snížené úhrady je doložení důchodového výměru.

 

ÚHRADA ZA POSKYTOVANOU PÉČI

Úhrada za poskytovanou péči se dle § 73 odst. 4 písm. a), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.  

 

ÚHRADA ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Nabízíme fakultativní službu, a to přepravu klientů služebním vozidlem. Cena za přepravu činí 7 Kč za každý ujetý kilometr. V případě, že je přepravováno více osob najednou, každá osoba platí pouze poměrnou část.

 

POKUD JE KLIENT MIMO ZAŘÍZENÍ

V případě, že je klient mimo zařízení, vrací se mu finanční prostředky pouze do výše zaplacené ceny za suroviny.

Poměrná část příspěvku na péči pak náleží tomu, kdo v danou dobu o člověka pečoval.

Za ubytování se úhrada nevrací.

Přeplatky (tzv. vratky) za nevyčerpané služby se vracejí vždy následující měsíc na účet klienta.

 

Soubory ke stažení

Ceník služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením.pdf Ceník služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením.pdf 491 kB