„KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOB.

KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVOD.“

Jan Werich
bg
prisp-orgMSK

O ORGANIZACI

Fontána, příspěvková organizace je od 01. 01. 2004 samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, organizace poskytuje sociální služby. 

 

POSLÁNÍ ORGANIZACE

Posláním organizace je poskytování dvou pobytových sociálních služeb jako důstojné náhrady za přirozené sociální prostředí lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří s ohledem na své potřeby nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc nebo podporu jiné osoby.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Služby poskytujeme dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením, kteří potřebují pomoc a podporu při zvládání záležitostí každodenního života a každodenních činností spojených s jejich osobou.

 

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením.
  • Chráněné bydlení.

 

MÍSTA POSKYTOVÁNÍ

  • Hlučín (Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení),
  • Ostrava (Chráněné bydlení).

 

KAPACITA

  • 93 osob v Domově pro osoby se zdravotním postižením,
  • 30 osob v Chráněném bydlení.

 

FORMA POSKYTOVÁNÍ

  • celoroční, nepřetržitá,
  • 24 hodin denně.

 

PODPORA KLIENTŮ V OBLASTI VZTAHŮ A SEXUALITY 

V naší organizaci považujeme vztahy, partnerství a sexualitu za podstatnou součást lidského života, protože vedou k pocitu vlastního sebeuvědomění, osobního naplnění a štěstí.

Jsme si vědomi toho, že každý člověk je sexuální bytost a má tak právo na prožití vlastní sexuality, citových i sexuálních vztahů, a také na sexuální výchovu a osvětu dle úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Víme, že projevy sexuality i míra konkrétních potřeb, se liší podle možností, tužeb, potřeb i věku každého člověka a je nutné k nim přistupovat individuálně. To platí bez výjimky i pro lidi s mentálním nebo jiným postižením, prožívání sexuality a uspokojování sexuálních potřeb významně přispívá k vyšší kvalitě jejich života.

Z tohoto důvodu pomáháme našim klientům prožívat nejen jejich vlastní sexualitu, ale i vztahy či partnerství, způsobem, který si sami zvolí a který jim vyhovuje, avšak v rámci společenských norem a zákonů ČR. Za tímto účelem máme zpracován Protokol sexuality, kterým se pracovníci řídí, a ze kterého při poskytování podpory našim klientům v oblasti vztahů a sexuality vycházejí.

ČÍST VÍCE

NAŠE HODNOTY

SVOBODA A BEZPEČÍ

garantuje dodržování práv a bezpečí klienta (např. právo na volný pohyb, důstojné jednání, činění samostatných nebo podmiňovaných rozhodnutí, možnost si stěžovat atd.)

DOMOV

charakteristické znaky prostředí pro poskytování služby (čas k odpočinku i k práci, místo pro setkávání s blízkými), možnost podílet se na jeho vytváření (uplatňovat vlastní nápady, podílet se na vybavení vlastními věcmi, nábytkem atd.).

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA

činnost přizpůsobit klientům s různými potřebami, volit různé formy podpory, mapování potřeb klientů

NEJEN NAŠE SLUŽBY

klienti využívají běžné a návazné služby v místě, kde žijí, pokud klient potřebuje službu, která není v nabídce služeb Fontány

93

KAPACITA DOMOVA

30

KAPACITA
CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

100+

ZAMĚSTNANCŮ

63

LET OD ZALOŽENÍ

AKTUÁLNĚ U NÁS

PROGRAM AKCÍ

16.ČERVNA

Kulturní představení "Čert a Káča"

ČÍST VÍCE
28.DUBNA

Pálení čarodějnic

ČÍST VÍCE
2.BŘEZNA

Ples organizace

ČÍST VÍCE
3.PROSINCE

Kulturní představení "O 3PRINCEZNÁCH A 3HLAVÉM DRAKOVI“

ČÍST VÍCE
25.LISTOPADU

Rozsvícení vánočního stromu

ČÍST VÍCE
31.ŘÍJNA

Podzimní stezka odvahy

ČÍST VÍCE
5.ŘÍJNA

Den otevřených dveří ve Fontáně

ČÍST VÍCE
5.SRPNA

Fontána FEST

ČÍST VÍCE
13.ČERVENCE

Sportovní den

ČÍST VÍCE