Poskytnutí rychlotestů

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, pobočka Opava (dále jen „KHS“) poskytla naší organizaci bezplatně 150 ks rychlotestů na vyšetření zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti onemocnění COVID-19. Touto cestou bychom rádi KHS poděkovali za dosavadní spolupráci nejen při zvládání této mimořádné situace, ale za komplexní spolupráci při zajištění poskytování sociálních služeb.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek