DOTACE

Poskytnuté příspěvky, dotace, granty a finanční dary na podporu činnosti organizace Fontána, p. o. v roce 2019

 

32.658.000 Kč - dotace na provoz z Ministerstva práce a sociálních věcí (kapitola 313),

  9.000.000 Kč - příspěvek Moravskoslezského kraje (zřizovatele) na provoz a odpisy,

     500.000 Kč - investiční dotace Moravskoslezského kraje (zřizovatele) na realizaci investiční akce „Bezbariérové úpravy areálu organizace“,

       88.092 Kč - dotace Moravskoslezského kraje (zřizovatele) na vybavení v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2,

       50.000 Kč - investiční dotace Státního fondu životního prostřední ČR na nákup vozidla na alternativní pohon,

       21.000 Kč - grant Města Hlučín na zahradní slavnost,

       15.000 Kč - dotace Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,

         5.000 Kč - dotace Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Nová Bělá,

         5.000 Kč - finanční dar Promos trading s.r.o.,

         5.000 Kč - finanční dar Město Dolní Benešov,  

         5.000 Kč - finanční dar Město Bílovec,  

         3.000 Kč - dotace Města Hlučín,

         2.000 Kč - finanční dar obec Dolní Životice,

         2.000 Kč - finanční dar obce Mokré Lazce,

         1.000 Kč - finanční dar pan Tomáš Dudek.

 

Poskytnuté příspěvky, dotace, granty a finanční dary na podporu činnosti organizace Fontána, p. o. v roce 2018

 

29.041.000 Kč - dotace na provoz z Ministerstva práce a sociálních věcí (kapitola 313),

  2.900.000 Kč - příspěvek Moravskoslezského kraje (zřizovatele) na provoz a odpisy,

     300.000 Kč - investiční dotace Moravskoslezského kraje (zřizovatele) na nákup osobního automobilu,

         9.000 Kč - finanční dar MW-DIAS, a.s.,

         8.000 Kč - finanční dar LuTeJa Peak s.r.o.,

         5.000 Kč - finanční dar UNIMETAL  - engineering, s.r.o.,

         5.000 Kč - finanční dar DMA Praha s.r.o.,

         3.000 Kč - dotace Města Hlučín,

         2.000 Kč - finanční dar Kubínová + partneři, s.r.o.,

         1.500 Kč - finanční dar KLARO, s.r.o.

 

Všem poskytovatelům finančních prostředků děkujeme.