DOTACE

Poskytnuté příspěvky, dotace, granty a finanční dary na podporu činnosti organizace Fontána, příspěvková organizace, v roce 2023

 

44.621.000,00 Kč        dotace na provoz z Ministerstva práce a sociálních věcí (kapitola 313)

  8.059.000,00 Kč        příspěvek Moravskoslezského kraje (zřizovatele) na provoz a odpisy

         1.000,00 Kč        finanční dar soukromé osoby (H. L.)

         1.000,00 Kč        finanční dar soukromé osoby (S. Š.)

         5.000,00 Kč        finanční dar fy Ekonoma, s.r.o.

         1.000,00 Kč        finanční dar fy CBA NUGET s.r.o.

       10.000,00 Kč        finanční dar soukromé osoby (E. Š.)

 

Poskytnuté příspěvky, dotace, granty a finanční dary na podporu činnosti organizace Fontána, příspěvková organizace, v roce 2022

 

dotace na provoz z Ministerstva práce a sociálních věcí (kapitola 313) ve výši 42 266 000 Kč

  9.989.290,00 Kč              příspěvek Moravskoslezského kraje (zřizovatele) na provoz a odpisy

    554.874,81 Kč               dotace EU a SR z Operačního programu zaměstnanosti

        9.000,00 Kč               dotace na činnost organizace od města Hlučín

      70.000,00 Kč               finanční dar Nadačního fondu Helpínek

  1.000.000,00 Kč              finanční dar soukromé osoby (M.K.)

      50.000,00 Kč               finanční dar soukromé osoby (H.L.)

        2.000,00 Kč               finanční dar obce Dolní Životice

        5.000,00 Kč               finanční dar obce Hať

        5.000,00 Kč               finanční dar města Kopřivnice

        3.000,00 Kč               finanční dar obce Mokré Lazce

        8.000,00 Kč               finanční dar statutárního města Opava

 

Poskytnuté příspěvky, dotace, granty a finanční dary na podporu činnosti organizace Fontána, příspěvková organizace, v roce 2021

 

46.909.000,00 Kč             dotace na provoz z Ministerstva práce a sociálních věcí (kapitola 313)

 12.991.000,00 Kč            příspěvek Moravskoslezského kraje (zřizovatele) na provoz a odpisy

  6.942.946,00 Kč             mimořádné dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení

                                           zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19

  2.398.997,00 Kč             mimořádné dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2021 na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v souvislosti

                                           s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb (Program podpory E)

    932.573,43 Kč              dotace EU a SR z Operačního programu zaměstnanosti

        3.000,00 Kč              dotace na činnost organizace od města Hlučín

       10.000,00 Kč             finanční dar města Kopřivnice

        3.000,00 Kč              finanční dar obce Mokré Lazce

       14.000,00 Kč             finanční dar statutárního města Opava

 

Poskytnuté příspěvky, dotace, granty a finanční dary na podporu činnosti organizace Fontána, příspěvková organizace, v roce 2020

 

36.322.000,00 Kč             dotace na provoz z Ministerstva práce a sociálních věcí (kapitola 313)

10.300.000,00 Kč             příspěvek Moravskoslezského kraje (zřizovatele) na provoz a odpisy

  3.815.949,00 Kč             dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na mimořádné odměny Covid

     200.737,00 Kč              dotace z Ministerstva zdravotnictví na mimořádné odměny Covid

  6.530.459,00 Kč             dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na mimořádné náklady a výpadky zdrojů v souvislosti s Covid

     422.453,00 Kč              dotace EU a SR z Operačního fondu zaměstnanosti

     200.000,00 Kč              investiční dotace Státního fondu životního prostřední ČR na nákup vozidla na alternativní pohon

       50.000,00 Kč              dotace na činnost Nadace ČEZ

         9.500,00 Kč              dotace na činnost Města Hlučín

       15.000,00 Kč              finanční dar PS & Friends - Alternative Investment s.r.o.

         9.600,00 Kč              finanční dar Město Kopřivnice

         5.000,00 Kč              finanční dar Město Dolní Benešov

         2.000,00 Kč              finanční dar MUDr. Kubina

 

 Poskytnuté příspěvky, dotace, granty a finanční dary na podporu činnosti organizace Fontána, příspěvková organizace, v roce 2019

 

32.658.000,00 Kč             dotace na provoz z Ministerstva práce a sociálních věcí (kapitola 313)

  9.000.000,00 Kč             příspěvek Moravskoslezského kraje (zřizovatele) na provoz a odpisy

     500.000,00 Kč              investiční dotace Moravskoslezského kraje (zřizovatele) na realizaci investiční akce „Bezbariérové úpravy areálu organizace“

       88.0920,00 Kč           dotace Moravskoslezského kraje (zřizovatele) na vybavení v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2,

       50.000,00 Kč              investiční dotace Státního fondu životního prostřední ČR na nákup vozidla na alternativní pohon,

       21.000,00 Kč              grant Města Hlučín na zahradní slavnost

       15.000,00 Kč              dotace Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

         5.000,00 Kč              dotace Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Nová Bělá

         5.000,00 Kč              finanční dar Promos trading s.r.o.

         5.000,00 Kč              finanční dar Město Dolní Benešov

         5.000,00 Kč              finanční dar Město Bílovec

         3.000,00 Kč              dotace Města Hlučín

         2.000,00 Kč              finanční dar obec Dolní Životice

         2.000,00 Kč              finanční dar obce Mokré Lazce

         1.000,00 Kč              finanční dar pan Tomáš Dudek

 

Poskytnuté příspěvky, dotace, granty a finanční dary na podporu činnosti organizace Fontána, příspěvková organizace, v roce 2018

 

29.041.000,00 Kč             dotace na provoz z Ministerstva práce a sociálních věcí (kapitola 313)

  2.900.000,00 Kč             příspěvek Moravskoslezského kraje (zřizovatele) na provoz a odpisy

     300.000,00 Kč              investiční dotace Moravskoslezského kraje (zřizovatele) na nákup osobního automobilu

         9.000,00 Kč              finanční dar MW-DIAS, a.s.

         8.000,00 Kč              finanční dar LuTeJa Peak s.r.o.

         5.000,00 Kč              finanční dar UNIMETAL  - engineering, s.r.o.

         5.000,00 Kč              finanční dar DMA Praha s.r.o.

         3.000,00 Kč              dotace Města Hlučín

         2.000,00 Kč              finanční dar Kubínová + partneři, s.r.o.

         1.500,00 Kč              finanční dar KLARO, s.r.o.

 

Všem poskytovatelům finančních prostředků děkujeme.