ROZPOČET

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.


Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.


Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet / střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 

 

Poskytnutí příspěvku na provoz poskytovaných služeb

10. 3. 2017

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 10. 2. 2017  usnesením č. 5/509 rozhodlo zvýšit  závazný ukazatel příspěvek na provoz na rok 2017 pro služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, které jsou provozovány naší organizací. Finanční prostředky jsou určeny účelově na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Organizaci Fontána, p. o. poskytl dotaci na služby Moravskoslezský kraj.

 

Poskytnutí příspěvku na provoz poskytovaných služeb

20. 3. 2018

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 14. 3. 2018  usnesením č. 7/790 rozhodlo zvýšit  závazný ukazatel příspěvek na provoz na rok 2018 pro služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, které jsou provozovány naší organizací. Finanční prostředky jsou určeny účelově na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Organizaci Fontána, p. o. poskytl dotaci na služby Moravskoslezský kraj.