ROZPOČET

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozočet a střednědobý výhled rozpočtu, který schvaluje její zřizovatel.

 

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok. Střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

 

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu / střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet / střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele. (http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html)

 

 

Poskytnutí příspěvku na provoz poskytovaných služeb v roce 2019

 

Moravskoslezský kraj v roce 2019 poskytl naší organizaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb zařazených v krajské síti, v rámci dotačního programu na „Podporu poskytování sociálních služeb“ pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu:  

 • Službě Domov pro osoby se zdravotním postižením částku ve výši 26 830 000,- Kč,
 • Službě Chráněné bydlení částku ve výši 5 828 000,- Kč.

 

Z rozpočtu zřizovatele Moravskoslezského kraje byl poskytnut příspěvek:

 • na provoz účelově určený na odpisy dlouhodobého majetku ve výši 2 900 000,- Kč,
 • na provoz účelově určený na dofinancování hlavní činnosti ve výši  6 100 000,- Kč,
 • investiční příspěvek na akci „Bezbariérová úprava areálu organizace a Zeleného domova“ ve výši 500 000,- Kč.

 

Poskytnutí příspěvku na provoz poskytovaných služeb v roce 2018

 

Moravskoslezský kraj v roce 2018 poskytl naší organizaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb zařazených v krajské síti, v rámci dotačního programu na „Podporu poskytování sociálních služeb“ pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu:  

 • Službě Domov pro osoby se zdravotním postižením částku ve výši 23 787 000,- Kč,
 • Službě Chráněné bydlení částku ve výši 5 254 000,- Kč.

 

Z rozpočtu zřizovatele Moravskoslezského kraje byl poskytnut příspěvek:

 • na provoz účelově určený na odpisy dlouhodobého majetku ve výši 2 600 000,- Kč,
 • na provoz účelově určený na dofinancování hlavní činnosti ve výši  300 000,- Kč,
 • investiční příspěvek na pořízení vozidla na alternativní pohon ve výši 300 000,- Kč.

 

Poskytnutí příspěvku na provoz poskytovaných služeb v roce 2017

 

Moravskoslezský kraj v roce 2017 poskytl naší organizaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb zařazených v krajské síti, v rámci dotačního programu na „Podporu poskytování sociálních služeb“ pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu:  

 • Službě Domov pro osoby se zdravotním postižením částku ve výši 14 999 000,- Kč,
 • Službě Chráněné bydlení částku ve výši 3 867 000,- Kč.

 

Z rozpočtu zřizovatele Moravskoslezského kraje byl poskytnut příspěvek:

 • na provoz účelově určený na odpisy dlouhodobého majetku ve výši 3 000 000,- Kč,
 • na provoz účelově určený na dofinancování hlavní činnosti ve výši  500 000,- Kč.