PROJEKTY

PROJEKTY

 

Podpora transformace domova Fontána

Fontána, příspěvková organizace, se dne 1. 7. 2013 zapojila do realizace projektu "Podpora transformace domova Fontána", registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/87.00019, který byl podpořen finančními prostředky z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Rekonstrukce objektu v Ostravě na ul. Tvorkovských

Předmětem projektu byl vznik sociální služby chráněné bydlení pro 14 uživatelů ve věku od 20 let s lehkým či středně těžkým zdravotním postižením. Předpokladem vzniku sociální služby byla rekonstrukce objektu v Ostravě na ul. Tvorkovských, č. p. 221, který je v majetku Moravskoslezského kraje a nebyl využíván.