AKTUALITY

AKTUALITY

 

09.ČERVENEC

Ceník za poskytované sociální služby platný od 1. 8. 2019 ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením

Informujeme Vás o skutečnosti, že od 1. 8. 2019 dochází k avizovanému zvýšení úhrad za poskytnutí ubytování a stravy ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením. V navýšení cen je promítnuto především zvýšení cen za dodávku elektřiny, plynu, mzdových nákladů na zaměstnance a modernizace vybavení stravovacího provozu. Platný ceník naleznete v sekci Domov pro osoby se zdravotním postižením - ceník služeb - soubory ke stažení.

12.KVĚTEN

Snoezelen místnost

Ve spolupráci s MAXIM-ZDR z.s. jsme přemístili a renovovali snoezelen místnost „MOŘE“. Přirozeným závěrem této spolupráce je také “Certifikát Snoezelen – MSE prostředí”, který potvrzuje, že prostředí je funkční a akceptuje všechny smyslové potřeby klientů. Certifikát získáte pouze v ISNA-MSE®

12.KVĚTEN

Studie stavebních úprav

V přiloženém souboru si můžete prohlédnout vizualizaci stavebních úprav – vybudování nového chodníku, rozšíření stávajících chodníků, vznik nové odpočinkové zóny, přístavba balónu a terasy.

26.BŘEZEN

Zahájení stavebních prací

Dne 18. 3. 2019 byly v areálu organizace zahájeny stavební práce v rámci akce „Bezbariérová úprava areálu a Zeleného domova Fontána Hlučín“ a „Výměna oplocení“.

26.BŘEZEN

Setkání s opatrovníky

Dne 11. 3. 2019 se v prostorách organizace uskutečnilo setkání vedení organizace s opatrovníky klientů, kteří využívají službu domov pro osoby se zdravotním postižením. Program setkání: 1) Úvodní slovo, představení ředitele organizace a nového vedoucího služby Domov pro osoby se zdravotním postižením 2) Organizační struktura Domova pro osoby se zdravotním postižením (vedoucí služby, sociální pracovnice) 3) Kontakty na pracovníky služby Domov pro osoby se zdravotním postižením 4) Stavební práce Bezbariérová úprava Zeleného domova a areálu organizace 5) Vyúčtování fakultativní služby 6) Pořízení kompenzačních pomůcek v roce 2018 (nové koupací lůžka, nové vozíky, nové zvedáky, nové toaletní křesla) 7) Stavební úpravy uvnitř DOZP (úprava koupelen) 8) Novinky v organizaci (nový objekt v Ostravě a v Hlučíně – plánujeme rozšíření kapacity chráněného bydlení) 9) Diskuze

26.BŘEZEN

„Bezbariérová úprava areálu a Zeleného domova Fontána Hlučín“ a „Výměna oplocení“

Dne 7. 3. 2019 jsme uzavřeli smlouvy s vítěznými dodavateli na investiční akce „Bezbariérová úprava areálu a Zeleného domova Fontána Hlučín“ a „Výměna oplocení“. Podpisem těchto smluv jsme uzavřeli několikaletou etapu, během které jsme našemu zřizovateli Moravskoslezskému kraji předložili náš záměr stavebních úprav, získali od něj souhlas s těmito úpravami i získali potřebné finanční prostředky, zhotovili jsme projektovou dokumentaci, vyřídili potřebná povolení pro stavbu a v rámci veřejné zakázky vybrali zhotovitele stavebních úprav. Nyní následuje další etapa, a to samotná realizace stavebních úprav (prací). Předpokládaná doba realizace stavebních úprav je od 15. 3. 2019 do 30. 9. 2019. Součástí stavebních úprav bude: - rozšíření stávajících chodníků v areálu organizace, - vybudování nového chodníku pro pěší v areálu organizace, - vybudování nové odpočinkové zóny v blízkosti Růžového domova, - vybudování balkónů a terasy Zeleného domova, - výměna části stávajících oken Zeleného domova, - vybudování sluneční terasy s rampou v blízkosti Zeleného domova, - oprava hřiště na kuželky v areálu organizace, - výměna části oplocení na ulici Dlouhoveská. Věříme, že tyto stavební úpravy přispějí ke zvýšení komfortu bydlení ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením. Jsme si vědomi rizik, které s sebou tyto stavební úpravy přinášejí, např. zvýšený pohyb osob (dělníků) v prostorách organizace, dále pak pohyb stavebních strojů nebo výskyt stavebního materiálu. Z tohoto důvodu vedeme usilovná jednání se zástupci stavebních firem, a to tak, aby se stavební práce co nejméně dotkly dosavadního běžného způsobu života našich klientů a jejich bezpečí. Zároveň tímto vyzýváme všechny návštěvníky, aby po dobu realizace výše uvedených stavebních prací dbali zvýšené opatrnosti během své návštěvy naší organizace na adrese Celní 409/3, 748 01 Hlučín. Děkujeme za pochopení.

21.ÚNOR

Nabídka pracovního uplatnění

Nabízíme volná pracovní místa na pozici „Pracovník v sociálních službách“. Hledáte práci, která má smysl, chcete pomáhat druhým? Kontaktujte nás. Staňte se součástí našeho pracovního týmu. Více informací získáte v sekci KARIÉRA.

07.LEDEN

Vedoucí služby Domov pro osoby se zdravotním postižením

Dne 2. 1. 2019 byl do funkce vedoucího Domova pro osoby se zdravotním postižením jmenován Mgr. Petr Seidl.

Nový ředitel organizace
15.ČERVEN

Nový ředitel organizace

Od 1.6.2017 nastoupil nový ředitel Bc. Petr Surovka

Akce Srdeční záležitost
16.ČERVEN

Akce Srdeční záležitost

Dne 26. 5. v souvislosti s festivalem filmové hudby se konala akce s názvem SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST. V rámci této akce přišli žáci a jejich učitelé ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského zpříjemnit a obohatit dopoledne svým hudebním nadáním klienty Fontány.

Svatý Valentýn
14.ÚNOR

Svatý Valentýn

14.2. 2017 na sv. Valentýna nás přišly navštívit děti z MŠ Kozmice v doprovodu paní učitelek, aby předaly klientům vlastnoručně vyrobená perníková srdce. Tímto bychom chtěli všem tvůrcům mnohokrát poděkovat za laskavé gesto.