Vyvýšené záhony pro aktivizaci a relaxaci klientů

V rámci projektu „Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontáně, p. o.“, který je hrazen z dotace č. OPZ/2.2/098/0015349 z Operačního programu zaměstnanost – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce, jsme zakoupili také vyvýšené záhony, které jsou vhodné jak do měst na veřejná prostranství, tak také do komunitních zahrad. Princip vyvýšených záhonů spočívá v tom, že uvnitř probíhá intenzivní rozklad biomasy, který zahřívá povrchovou vrstvu země a plodiny na nich rostou rychleji než na běžných záhonech, což je užitečné zejména v chladnějších oblastech.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek