Vzdělávací kurz Zahradní terapie - Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb

V rámci projektu „Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných služeb ve Fontáně, p. o.“ jsme dne 09. 03. 2022 realizovali pro zaměstnance služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a služby Chráněné bydlení vzdělávací kurz Vzdělávací kurz Zahradní terapie - Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb.