Otevření rehabilitačního hřiště

V pondělí 16. 05. 2022 jsme za přítomnosti náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast sociální Bc. Jiřího Navrátila a vedoucího odboru sociálních věcí Krajského úřadu MSK Mgr. Aleše Neuwirtha slavnostně otevřeli rehabilitační hřiště pro osoby se zdravotním postižením. Toto hřiště nabízí prvky jak pro mobilní, ale také imobilní osoby, které jim umožňují procvičení zad, horních a dolních končetin, posilování svalů, ale také trénink kognitivních funkcí. Našim záměrem bylo nabídnout našim klientům další možnost smysluplného využití volného času, a to jak individuálně, ale také formou řízené aktivizace. Nákup rehabilitačních prvků byl spolufinancován z projektu „Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontáně, p. o.“, který byl hrazen z dotace č. OPZ/2.2/098/0015349 z Operačního programu zaměstnanost – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce, a to ve výši 561.511,75 Kč. Zbylé finanční prostředky hradila organizace z vlastních zdrojů.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek