Nákup pomůcek pro zavedení rehabilitace a relaxace klientů naší organizace

V rámci projektu „Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontáně, p. o.“, který je hrazen z dotace č. OPZ/2.2/098/0015349 z Operačního programu zaměstnanost – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce, plánujeme nákup pomůcek pro zavedení rehabilitace a relaxace klientů naší organizace. Našim cílem je vybudování tzv. „hřiště pro seniory/zdravotně postižené“, které pomocí speciálních venkovních trenažerů přispěje k provozování vhodné fyzické aktivity i lidem s postižením. Tyto trenažery jsou koncipovány tak, aby udržely, případně zlepšily rozsah pohybu kloubů celého těla, svalovou sílu, rovnováhu a správný způsob chůze. Hřiště bychom chtěli vybudovat v roce 2020 až 2021.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek