Nákup pomůcek pro aktivizaci a relaxaci klientů naší organizace

V rámci projektu „Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontáně, p. o.“, který je hrazen z dotace č. OPZ/2.2/098/0015349 z Operačního programu zaměstnanost – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce, jsme zakoupili mobilní zahrádky. Jsme přesvědčeni, že tyto zahrádky přispějí k aktivnímu způsobu trávení volného času našich klientů. Časem uvidíme, co všechno si v nich dokážeme sami vypěstovat.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek