Sčítání lidu, domů a bytů

Vážení opatrovníci, dovolte mi, abych vás informoval o způsobu zajištění realizace Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dále jen „sčítání“). Toto sčítání je povinné pro každého občana s trvalým pobytem v České republice, tzn., že se týká také klientů, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby. Sečíst se lze dvěma způsoby. Od 27. března do 9. dubna prostřednictvím vyplnění on-line dotazníku (www.scitani.cz) nebo od 27. dubna do 11. května prostřednictvím listinného formuláře. Samotné sčítání je v kompetenci Českého statistického úřadu. Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem byl organizaci Fontána, p. o. stanoven sčítací komisař. Tento komisař bude od 27. dubna provádět sčítání v obou našich sociálních službách (jak v Domově pro osoby se zdravotním postižením, tak v Chráněném bydlení). V případě, že byste se jako opatrovníci rozhodli u svých blízkých (klientů našich služeb) provést sčítání sami, dejte nám prosím vědět, a to v termínu do 15. dubna 2021. Společně tak předejdeme situacím, kdy budou za klienta vyplněny 2 formuláře. Kontaktní osobou je Mgr. Michal Potocký, tel. 734 174 157, e-mail: michal.potocky@fontana-po.cz. Děkuji vám za spolupráci a přeji všem hladké a bezproblémové vyplnění sčítacích formulářů. S pozdravem Petr Surovka, ředitel organizace.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek