Zahájení stavebních prací

Dne 18. 3. 2019 byly v areálu organizace zahájeny stavební práce v rámci akce „Bezbariérová úprava areálu a Zeleného domova Fontána Hlučín“ a „Výměna oplocení“.