Nutnost předložení negativního testu na Covid-19

Vážení opatrovníci a blízcí, dovolte mi, abych Vás informoval o opatřeních zavedených v organizaci Fontána, p.o., a to v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19, se kterým se aktuálně potýkají jak klienti, tak i pracovníci organizace. Aktuální situace nás vede k přijetí opatření, která se týkají návštěv v sociální službě domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP). S platností od 25. 1. 2021 jsem rozhodl o nutnosti předložení negativního testu na Covid-19 formou RT-PCR, nebo POC (antigenního) testu, který nebude starší než 48 hodin, u všech návštěv v Domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen "DOZP"). Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad. Toto nařízení se týká opatrovníků, rodinných příslušníků i jiných osob vstupujících do DOZP. Jelikož nechceme komplikovat vaši situaci, je možné si POC (antigenní) test nechat zdarma provést zdravotnickým personálem v naší organizaci. Výsledek testu je znám již do 10 minut. Podrobnější informace týkající se návštěv Vám byly odeslány poštou. V případě potřeby se samozřejmě můžete telefonicky obrátit na sociální pracovnice Domova pro osoby se zdravotním postižením, které Vám ochotně odpoví na vaše dotazy. Zároveň Vás žádám, abyste v případě, že nejste zcela zdrávi, necítíte se dobře, máte jakékoliv projevy respiračního onemocnění, návštěvu svého blízkého odložili na pozdější dobu. Věřím, že výše uvedená pravidla pro realizaci návštěv budou všichni návštěvníci respektovat a dodržovat. Jsem si plně vědom skutečnosti, že opatření mohou být nepříjemná, ale věřte, že jejich zavedením sledujeme jediný cíl, a to zajištění maximální ochrany zdraví nás všech, tedy klientů a pracovníků organizace. Děkuji a jsem s pozdravem. Petr Surovka, ředitel organizace.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek