Nákup vozidla na plug-in hybridní pohon

Ministerstvo životního prostředí dne 17. 12. 2019 vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu č. 11/2019 o poskytnutí podpory „Podpora alternativních způsobů dopravy“. Cílem této výzvy bylo snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životního prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. Naše organizace již od Státního fondu životního prostředí ČR obdržela akceptační dopis k žádosti. Na základě akceptace nám jsou z tohoto projektu rezervovány finanční prostředky (dotace) ve výši 200.000 Kč. Nákup tohoto vozidla plánujeme v roce 2020. Vozidlo bude sloužit k přepravě klientů.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek