Vzdělávací kurz Stimulační techniky u klientů s poruchami hybnosti v sociálních zařízeních

V rámci projektu „Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných služeb ve Fontáně, p. o.“ jsme dne 18. 03. 2022 realizovali pro zaměstnance služby Domov pro osoby se zdravotním postižením vzdělávací kurz Stimulační techniky u klientů s poruchami hybnosti v sociálních zařízeních.