NÁVŠTĚVY POVOLENY - pravidla návštěv od 9. 10. 2020

Vážení opatrovníci, rodinní příslušníci a přátelé klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením, s ohledem na současný vývoj epidemiologické situace způsobené šířením onemocnění COVID-19 a usnesení Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020, přijímá naše organizace od 9. 10. 2020 následující opatření upravující návštěvy klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením: 1) Návštěvy jsou z provozních důvodů možné každý den v době od 9:00 hodin do 18:00 hodin. 2) Délka návštěvy je omezena na 3 hodiny (v případě, že návštěva bude probíhat mimo organizaci, není délka návštěvy časově omezena). 3) Návštěvy jsou umožněny nejvýše v počtu 2 osob (o výjimkách rozhoduje vedoucí služby). 4) Při vstupu do areálu organizace Vám bude změřena tělesná teplota (v případě, že Vaše tělesná teplota bude nad 37,0 stupňů Celsia, nebude návštěva umožněna). Dále budete vyzváni k dezinfekci rukou. 5) Pohyb v areálu organizace je možný pouze s ochranou dýchacích cest (s ústenkou nebo rouškou). Prosíme, abyste měli ústa a nos zakrytá po celou dobu návštěvy. 6) Pokud to bude jen trochu možné, budou návštěvy probíhat ve venkovních prostorách, tzn. v zahradě (altány, terasy, odpočinkové zóny). 7) V případě nepříznivého počasí bude návštěva probíhat v pokoji klienta (za použití návleků na obuv a návštěvnického pláště). Těmito preventivními opatřeními chceme snížit riziko možnosti šíření onemocnění COVID-19 v naší organizaci a chránit tímto zdraví nejen Vašich blízkých, ale také zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Děkuji Vám za pochopení. V Hlučíně 9. 10. 2020. Petr Surovka, ředitel organizace

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek