MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Krajské hygienické stanice č. 15/2020 ze dne 17. 7. 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala dne 17. 7. 2020 Mimořádné opatření č. 15/2020. Toto opatření je účinné ode dne vyhlášení a platné až do jeho odvolání. Toto mimořádné opatření mimo jiné spočívá v: - nařízení zákazu návštěv v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě s výjimkou návštěv, které se po celou dobu pohybují min. s respirátorem FFP2 bez výdechového filtru a současně udržuje min. 2 m rozestup od klientů/personálu, - omezení příjmu osob v zařízeních v pobytové formě a všem odlehčovacím službám v pobytové formě s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení a absolvování testu PCR, - zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech, vč. taxislužby, vozidlech veřejné dopravy a dopravy pro přepravu zaměstnanců, a to s výjimkou stanovenou v předmětném mimořádném opatření, - v omezení provozu provozoven stravovacích služeb tak, že strávnici jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 2 metry, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí maximálně 4 osoby. Na základě tohoto mimořádného opatření si Vás dovolujeme informovat o tom, že své nejbližší můžete v našem Domově pro osoby se zdravotním postižením nebo Chráněném bydlení navštívit pouze za podmínky, že po celou dobu návštěvy (od vstupu do areálu organizace) budete mít nasazený respirátor FFP2 bez výdechového filtru a současně budete dodržovat minimálně 2 metrový odstup od Vašeho příbuzného, případně našich zaměstnanců. V rámci ochrany Vašich nejbližších a našich zaměstnanců Vás prosíme také o to, abyste toto nařízení dodržovali i v případě, že byste během návštěvy opustili náš areál (např. při procházce po městě, v parku, v kavárně nebo v domácím prostředí). Zároveň Vás prosíme, abyste používali vlastní respirátory FFP2. Samozřejmě v případě, že byste respirátor nikde nesehnali, rádi Vám ho poskytneme. Děkujeme za pochopení.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek