Plán na rekonstrukci objektu v Hlučíně na ulici Okrajová

Předmětem projektu je vznik pobytové sociální služby "Chráněné bydlení" na ulici Okrajová 52 v Hlučíně. Chráněné bydlení budou využívat lidé s mentálním postižením. Začátek poskytování sociální služby je vázán na přestavbu objektu, která by měla být dokončena v průběhu roku 2021. Chráněné bydlení bude mít kapacitu 8 uživatelů. Vzniknout by zde měly 2 zcela samostatné bytové jednotky. Součástí rekonstrukce je také přilehlá zahrada, včetně venkovního posezení.