Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice ze dne 14. 8. 2020

Vážení opatrovníci / rodinní příslušníci našich klientů, Krajská hygienická stanice v Ostravě dne 14. 8. 2020 vydala další své opatření (č. 20/2020). Toto opatření mimo jiné ruší zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb (s výjimkou návštěv, které se po celou dobu návštěvy pohybují s respirátorem FFP2) a povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve vnitřních prostorách budov. S ohledem na současný vývoj šíření onemocnění COVID-19 Vás však i nadále žádáme, abyste po celou dobu návštěvy používali ochranu dýchacích cest, tzn., měli zakrytá ústa a nos, např. rouškou, ústenkou nebo šátkem. Tímto preventivním opatřením chceme minimalizovat možnost šíření onemocnění COVID-19 v našem zařízení, chráníme tímto zdraví nejen všech klientů, ale také zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Věřím, že toto naše opatření chápete a budete v praxi respektovat. V případě výskytu pozitivního případu onemocnění COVID-19 bychom totiž museli vyhlásit v zařízení karanténu, což by v praxi znamenalo řadu omezení.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek