Ekologický kompostér bioodpadu

V listopadu jsme zprovoznili nový elektrický ekologický kompostér na likvidaci bioodpadu, který vyprodukujeme ve vlastním stravovacím provoze. Kompostér při své činnosti využívá unikátního know-how, které na likvidaci bioodpadu využívá působení extrémně odolných mikroorganismů, které nevyžadují prakticky žádnou péči, mikroorganismy se v tomto kompostéru rozmnožují sami a jejich životnost je tím naprosto neomezená. Jejich schopnost působit v extrémních podmínkách pak umožňuje urychlení kompostovacího procesu, během kterého dochází k redukci bioodpadu o 90% v čase nepřesahujícím 24 hodin. Jednorázové náklady na pořízení elektrického kompostéru činily 356.950 Kč včetně DPH, tyto finanční prostředky hradila organizace z vlastních zdrojů. O nákup tohoto elektrického kompostéru jsme měli zájem, protože v něm spatřujeme efektivní způsob zpracování biologicky rozložitelného kuchyňského bioodpadu a zároveň víme, že je šetrný k životnímu prostředí. Navíc vzniklý hygienizovaný substrát dále využijeme v areálu organizace při péči o zeleň.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek