Dotace z Operačního programu Zaměstnanost

V březnu tohoto roku jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/098/0015349 z Operačního programu zaměstnanost – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce, v celkové výši 2.311.777,50 Kč. Tyto finanční prostředky využijeme na: - revizi stávajících standardů kvality, - akreditovaná školení v oblasti alternativní a augmentativní komunikace, sexuality, bazální stimulace, terapie problémového chování, použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním, rehabilitace a relaxace osob s kombinovaným postižením, - nákup pomůcek pro alternativní a augmentativní komunikaci, - nákup pomůcek pro zlepšení způsobu práce se sexualitou klientů, - nákup pomůcek pro zavedení rehabilitace a relaxace klientů v organizaci (rehabilitační trenažery, mobilní zahrádky), - na metodickou pomoc. Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2020. Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2022.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek