Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontána, p.o.

Název projektu: Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontána, p.o. Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015349. Doba realizace projektu: 1. dubna 2020 – 31. března 2022. Naše organizace zapojila do výzvy č. 098 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce. Hlavní cíl projektu: zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontána, příspěvkové organizaci. Dílčí cíle projektu: DČ1) podpora profesionalizace sociální práce díky nově nastaveným standardům kvality, která budou odpovídat legislativním a formálním požadavkům. DČ2) vytvoření a zavedení nových udržitelných řešení v péči o klienty, která nejsou doposud v organizaci zavedena a využívána, a to v oblasti sexuality, alternativní a augmentativní komunikaci, aktivizace a rehabilitace klientů (vnější i vnitřní), řešení agresivity klientů. Projekt je financován z EU (resp. z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost). Více informací lze nalézt na www.esfcr.cz.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek