Moravskoslezský kraj

Rád bych touto cestou poděkoval Moravskoslezskému kraji a všem jeho zaměstnancům, kteří nám od samého začátku propuknutí pandemie COVID-19 pomáhají zajistit ochranné pracovní pomůcky (ústenky, látkové roušky, respirátory, brýle, ochranné štíty, ochranné obleky, jednorázové rukavice). Bez jejich enormního úsilí bychom nedisponovali dostatečným množstvím ochranných pomůcek a byli bychom vystaveni nebezpečí možného nakažení onemocnění COVID-19. Děkujeme také za pravidelné dodávky dezinfekce na ruce a testovací sady. Velice si vážíme pomoci, která se nám dostává od našeho zřizovatele Moravskoslezského kraje, a jsme hrdi, že jsme součástí této korporace.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek