Pozvánka na Den otevřených dveří v organizaci

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás jménem příspěvkové organizace Fontána, pozval na Den otevřených dveří, který se koná dne 5. 10. 2021 od 9:00 hodin do 17:00 hodin v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením na ulici Celní 409/3 a v prostorách Chráněného bydlení na ulici Přímá 2, 4, 6 v Hlučíně. život lidí s mentálním postižením je často zahalen nejrůznějšími mýty a předsudky. Mnozí lidé by nejraději viděli lidi s postižením zavřené někde v ústavech tak, aby o ně bylo dobře postaráno a hlavně, aby se jim nikdy nic nestalo. V zájmu ochrany jejich blaha byly tyto osoby často „přepečovávány“ a ochraňovány od všeho zlého. V tom všem se ale zapomnělo, že jsou to stále lidé, kteří mají stejná práva jako ostatní (zdraví) lidé - že i oni chtějí žít normálně. Chtějí být milováni, mít partnera, pracovat, rozhodovat o tom, co chtějí. Dnem otevřených dveří si areál organizace připomíná 60 leté výročí opětovného využívání objektů pro sociální účely. Využijte říjnový den ke krátké procházce a přijďte mezi nás. Podívejte se, kde a jak v Hlučíně lidé s mentálním postižením žijí. Možná je totiž běžně potkáváte ve městě - ať už v obchodě, na poště, v cukrárně, u holiče nebo třeba na Štěrkovně. Posláním naší organizace je poskytování pobytových sociálních služeb jako důstojné náhrady za přirozené sociální prostředí lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří s ohledem na své potřeby nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc nebo podporu jiné osoby. Poskytujeme dvě sociální služby, a to Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení. Historie našeho areálu sahá až do 19. století. V roce 1892 byl položen základní kámen stavby, která následně fungovala jako špitál „Ústav děkana Richtera“ pro staré a nemocné. V období první světové války se objekt proměnil na zotavovnu vojáků. V následujících letech část budovy zabral berní úřad. V polovině třicátých let dvacátého století zde krátce bydleli důstojníci místního pluku. Po druhé světové válce budova sloužila jako sídlo Okresního národního výboru, a to až do roku 1960. V roce 1961 začal areál sloužit opět původním sociálním účelům. Byl zde zřízen Ústav sociální péče pro mládež (od roku 2002 pro mládež s mentálním postižením). Zrušením okresních úřadů v roce 2004 přešel objekt do správy Moravskoslezského kraje. Vznikla samostatná příspěvková organizace Fontána, která poskytuje služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Můžete si prohlédnout zahradu, terasy, ale také vnitřní prostory, ve kterých lidé s postižením bydlí. Připravili jsme si pro vás ukázky alternativního způsobu komunikace, rehabilitačního cvičení či ukázku zahradní terapie. Odpočinout si můžete v místnosti zvané Snoezelen. Prohlédnout si můžete také speciálně upravené automobily, které jsou určeny pro přepravu osob na invalidním vozíku. Rádi vás také seznámíme s našimi plány do budoucna – představíme vám studii na vybudování hřiště pro osoby se zdravotním postižením nebo studii chráněného bydlení na Okrajové ulici. Těšíme se na vás. Petr Surovka, ředitel organizace

 

Soubory ke stažení

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.pdf DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.pdf 4356 kB

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek