Ceník služeb

CENÍK ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY – CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

platný od 1. 4. 2022

 

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ 

  typ pokoje 

cena za 1 den  

jednolůžkový pokoj 

250 Kč 

dvoulůžkový pokoj 

230 Kč 

 

VÝPOČET VÝŠE ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU

Měsíční úhrada za ubytování je pro každý měsíc stanovena na základě ceny za 1 den a násobkem průměrného počtu dnů v měsíci, tedy koeficientem 30,42 (365 dní/12 měsíců = 30,42).

 

Příklad:

  • klient v jednolůžkovém pokoji: 240 x 30,42 = 7.300,80 Kč,
  • klient v dvoulůžkovém pokoji: 220 x 30,42 = 6.692,40 Kč.

 

ÚHRADA ZA STRAVU

Klienti chráněného bydlení organizaci Fontána za stravu nic nehradí. Veškeré jídlo a suroviny na jeho přípravu si klienti kupují ze svých finančních prostředků. Je pouze na rozhodnutí klienta (jeho schopnostech a možnostech), zda si připraví jídlo v bytě nebo zda využije jinou možnost, např. dovážku oběda, případně návštěvu restaurace.

 

ÚHRADA ZA POSKYTOVANOU PÉČI

Výše úhrady se odvozuje od skutečně odebraných úkonů péče. Za poskytnutý úkon péče se počítá 130 Kč/hod. Pokud péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se krátí a účtuje se po započatých minutách.

Maximální výše úhrady za kalendářní měsíc je částka ve výši přiznaného příspěvku na péči.

 

ÚHRADA ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 

Za úhradu dále poskytujeme přepravu osobním automobilem. Cena za přepravu činí 7 Kč za každý ujetý kilometr. V případě, že je přepravováno více osob najednou, každá osoba platí pouze poměrnou část.   

 

POKUD JE KLIENT MIMO ZAŘÍZENÍ

Za ubytování se úhrada nevrací.

 

 

Mgr. Petr Surovka

ředitel organizace

 

 

 

Soubory ke stažení

Chráněné bydlení ceník od 1.4.2022.pdf Chráněné bydlení ceník od 1.4.2022.pdf 249 kB