Ceník služeb

 

 

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ

Ubytování včetně provozních nákladů:

Typ pokoje

Úhrada v Kč

1 den

28 dní

29 dní

30 dní

31 dní

1lůžkový

200

5 600

5 800

6 000

6 200

2lůžkový

180

5 040

5 220

5 400

5 580

 

ÚHRADA ZA STRAVU

Klienti chráněného bydlení organizaci Fontána za stravu nic nehradí. Veškeré jídlo a suroviny na jeho přípravu si klienti kupují ze svých finančních prostředků. Je pouze na rozhodnutí klienta (jeho schopnostech a možnostech), zda si připraví jídlo v bytě nebo zda využije jinou možnost, např. dovážku oběda, případně návštěvu restaurace.

 

ÚHRADA ZA POSKYTOVANOU PÉČI

Výše úhrady se odvozuje od skutečně odebraných úkonů péče. Za poskytnutý úkon péče se počítá 100 Kč/hod. Pokud péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se krátí a účtuje se po započatých minutách.

Maximální výše úhrady za kalendářní měsíc je částka ve výši přiznaného příspěvku na péči.

 

ÚHRADA ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Nabízíme fakultativní službu, a to přepravu klientů služebním vozidlem.

Platbu využité fakultativní služby provádí klient v hotovosti do pokladny na základě vyúčtování.

Pokud klient jede ve voze sám (spolu s pracovníkem), částka za přepravu činí:

  • počet ujetých kilometrů x cena za 1 kilometr (7 Kč).

Pokud jede ve voze více klientů, částka se vypočítá následujícím způsobem:

  • počet ujetých kilometrů x cena za 1 kilometr (7 Kč) / počet klientů, kteří službu využili.

 

Soubory ke stažení

Ceník služeb Chráněné bydlení.pdf Ceník služeb Chráněné bydlení.pdf 468 kB