Základní informace

Cílová skupina

Služba je určena dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 let z region Moravskoslezského kraje, výjimečně i z jiných mist ČR, s nízkou úrovní dovedností potřebných pro samostatný život.
Celková kapacita služby je 93 míst.

Služba není určena

 • žadatelům s akutními infekčními a parazitárními chorobami, s pohlavními nemocemi a tuberkulózou
 • žadatelům s psychózami a psychickými poruchami, včetně afektivních poruch chování, které vážným způsobem narušují kolektivní soužití
 • žadatelům se závislostí na alkoholu, omamných a toxických látkách
 • žadatelům s těžkým smyslovým postižením (lidé nevidomí a s těžkou vadou zraku, lidé neslyšící nebo s těžkou ztrátou sluchu)

Poslání

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje celoroční nepřetržitou pobytovou sociální službu dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří vzhledem ke svým individuálním potřebám potřebují zajistit takovou podporu a péči, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny nebo jinými sociálními službami.
Bydlení v komunitách umožňuje, co nejvíce běžný způsob života se zázemím jistoty, bezpečí a důvěry.

Cíle domova

Podporou uživatelů směřujeme k následujícím cílům služby:

 • osamostatňování a zvyšování soběstačnosti, jak to jen lze (podpora je poskytována jen tam, kde to uživatel samostatně nezvládne, a to v oblastech sebeobsluhy, péče o svůj zevnějšek, komunikace, péče o domácnost, pracovních návyků, příprav na život mimo zařízení atd.) 
 • uskutečňování samostatného rozhodování o běžných každodenních záležitostech (rozhoduje se kdy vstane a kdy půjde spát, co a kdy bude jíst, s kým a jak bude trávit volný čas, co si oblékne, jak si zařídí pokoj atd.)
 • minimalizování negativních dopadů jejich zdravotního postižení (zajímají se o své zdraví, pravidelně cvičí, plavou  a zdravě se stravují, využívají masáže atd.)
 • zapojení do aktivit v místě, kde bydlí (účast na různých kulturních a společenských akcích v místě, kde bydlí, zapojení do činnosti spolků, zapojení do akcí zlepšujících životní prostředí  atd.)
 • rozvíjení aktivních vztahů s rodinou a přáteli (pěstování i jiných vztahů, než vztahů se zaměstnanci služeb)
 • trávení volného času smysluplnými aktivitami (pěstování svých koníčků, turistika, terapie, kondiční ergoterapie)
 • plánování života podle svých přání a potřeb a jejich naplňování (rozhodují, kdo se zapojí do plánování jejich podpory, jejich přání jsou podchycena a reflektována v plánech, jsou účastníky týmu pro plánování)