Základní informace

Poslání služby

Umožňujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít běžným způsobem, zajišťujeme pomoc a péči ve všech potřebných oblastech života a to v prostředí domácího charakteru.

 

Komu je služba určena

Služba je určena dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 18ti let z regionu Moravskoslezského kraje, výjimečně i z jiných míst ČR, s nízkou úrovní dovedností potřebných pro samostatný život. Celková kapacita služby je 93 míst.

 

Cíle služby

Cílem služby je zvyšovat, případně udržovat klientovu soběstačnost v oblastech sebeobsluhy, v péči o svůj zevnějšek, v komunikaci a v péči o domácnost. Dalším z cílů služby je podpora klienta v pracovních návycích, a pokud to jeho zdravotní stav dovoluje, připravujeme jej na život v návazných sociálních službách.

Klienta podporujeme v samostatném rozhodování o běžných každodenních záležitostech (klient se rozhoduje, kdy vstane a kdy půjde spát, co a kdy bude jíst, s kým a jak bude trávit volný čas, co si oblékne, jak si zařídí pokoj atd.). Podporujeme klienta v aktivitách mimo domov, například v kulturních a společenských akcích. Naším cílem je udržení a rozvíjení vztahů s rodinou i přáteli klienta. Zprostředkováváme klientovi smysluplné trávení volného času, má možnost pěstovat a rozvíjet své koníčky a zájmy.

Respektujeme klientovy potřeby a přání a formou individuálního plánování se společně snažíme o jejich naplňování.

 

Kapacita

Celková kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením je 93 míst. Služba je poskytována ve třech objektech – v Zeleném, Růžovém a Žlutém domově. Všechny tyto budovy se nachází v areálu organizace. Klienti jsou ubytování v bytech, vybavených běžnými domácími spotřebiči, nábytkem (ať už vlastním nebo pořízeným organizací) a svým uspořádáním odpovídají běžné podobě bytu. V jednotlivých bytech žije zpravidla  4 – 8 klientů. Zelený domov je uzpůsoben lidem se zvláštními potřebami v oblasti zajištění hygieny a ošetřovatelské péče, kapacita je 24 osob.

 

Plánování poskytování podpory probíhá formou individuálního plánování u každého klienta. Individuální plánování je započato už při jednání se zájemcem o službu, kdy zájemce sám nebo zprostředkovaně sděluje své představy o bydlení a životě ve Fontáně i mimo ni, o průběhu a míře podpory. Zakázku služby pak žadatel a poskytovatel specifikují ve smlouvě o poskytování sociální služby a upřesňují osobní cíl žadatele, který je následně východiskem pro individuální plán.

 

Zelený domov

V Zeleném domově se nachází domácnost 14 a byt 15, které jsou stavebně uzpůsobeny potřebám klientů s nejvyšší mírou podpory.

V domácnosti 14 jsou dvoulůžkové pokoje pro šestnáct klientů. Mezi dvěma pokoji se nachází společná koupelna s WC. Klienti mohou pobývat v obývacím pokoji vybaveným kuchyňským koutem, kde si mohou s podporou pracovníka připravovat jídlo a setkávat se s ostatními spolubydlícími. V bytě 15 jsou dvoulůžkové pokoje, společná místnost, kuchyňský kout a samostatná koupelna s WC.

V Zeleném domově se nachází místnost Snoezelen, sloužící ke stimulaci smyslů nebo relaxaci.

 

Růžový domov

V Růžovém domově se nachází celkem 5 bytů, které disponují předsíní, společnou obývací místností s kuchyňským koutem, pokoji a sociálním zázemím. V bytech jsou dostatečně velké obývací místnosti. Pokoje jsou jednolůžkové nebo dvoulůžkové. V suterénu budovy se nachází místnost, ve které je umístěna pračka a klienti si mohou vyprat své prádlo sami, případně s podporou pracovníka. Pomáháme jim tak při osvojování a upevňování pracovních návyků. V suterénu se dále nachází místnost, kterou klienti mohou využívat k aktivizačním činnostem nebo rehabilitačnímu cvičení.

 

Žlutý domov

Ve Žlutém domově se nachází celkem 8 bytů. Každý byt disponuje předsíní, velkým obývacím pokojem s kuchyňským koutem, pokoji a sociálním zázemím. V každém bytě je pračka a sušička. Pokoje jsou jednolůžkové nebo dvoulůžkové. V suterénu budovy se nachází aktivizační dílny, které jsou k dispozici všem klientům služby DOZP. Aktivizační dílny klientům nabízí aktivity dle jejich individuálních přání směřujících k smysluplnému trávení volného času.