Základní informace

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením v možné kombinaci s lehkým smyslovým a pohybovým postižením, ve věku od 20 let, které potřebují především podporu a pomoc v oblasti samostatného bydlení a při nácviku dovedností potřebných pro samostatný život  v přirozených podmínkách. 

Celková kapacita služby je 30 míst.

Služby nejsou určeny

  • žadatelům, jejichž potřeby či projevy narušují nebo znemožňují kolektivní soužití (např. v důsledku závislostí, duševního onemocnění apod.)
  • žadatelům, kteří mají v důsledku smyslového postižení specifické potřeby při komunikaci s druhými (např. lidem zcela nevidomým, zcela neslyšícím)
  • žadatelům pohybujícím se pouze pomocí invalidního vozíku (zařízení není bezbariérové)
  • žadatelům s akutní infekční nemocí

Poslání

Posláním služby je poskytnout celoroční bydlení v běžné domácnosti osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 20 let, které se chtějí osamostatnit, a zároveň jim zajistit podporu při získávání praktických dovedností nutných pro samostatný život.

Cíle chráněné bydlení

Cílem služby je stav, kdy uživatelé mají osvojeny a umějí využívat dovednosti potřebné pro samostatný život a jsou schopni žít buď samostatně mimo službu chráněného bydlení, či v této službě s minimalizovanou podporou ze strany pracovníků.

Podporou uživatelů, která se odvíjí od jejich individuálních možností a schopností, směřujeme k následujícím cílům služby:

  • uživatel se samostatně rozhoduje o způsobu života,
  • uživatel je samostatný a soběstačný ve vedení domácnosti (nakupování, příprava jídla, praní, úklid, hospodaření s financemi),
  • uživatel běžně využívá veřejné služby v místě, kde žije (orientuje se v místě, kde žije, ví, kde co je, má navázány kontakty),
  • uživatel je zaměstnaný, případně využívá jiných pracovních aktivit (sociálně terapeutické dílny, praktická příprava na SOU apod.),
  • uživatel navazuje a udržuje běžné mezilidské vztahy (s rodinou, partnerem, přáteli, sousedy),
  • uživatel smysluplně tráví svůj volný čas podle svých představ.

Cíle služby jsou průběžně rozpracovávány do konkrétních cílů na různě dlouhá časová období a korespondují s osobními cíli uživatelů.