Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Chráněné bydlení poskytuje celoroční nepřetržitou pobytovou sociální službu dospělým lidem od 20 let s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří mají osvojeny dovednosti potřebné pro samostatný život a kteří vzhledem ke svým individuálním potřebám potřebují zajistit takovou podporu a péči, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny nebo jinými sociálními službami.

Služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy za úhradu, hradí se ubytování dle počtu dní v měsíci a péče dle skutečně odebraných úkonů, případně další smluvně dohodnuté fakultativní služby. Celodenní stravování si zajišťují klienti chráněného bydlení sami za podpory pracovníků. Klienti, kteří pracují v organizaci, mají možnost ve dnech svých směn odebírat obědy ze stravovacího provozu Fontány, p. o..

Konkrétní náplň služby je stanovena na základě individuálních potřeb a přání klientů a písemně zpracována v dokumentaci k individuálnímu plánování. Podpora pracovníků má klientovi pomoci osvojit si praktické dovednosti nutné pro samostatný život a je zaměřena do oblastí péče o domácnost, hospodaření s penězi, péče o zdraví, využívání pracovní rehabilitace, získání placeného zaměstnání, aktivní trávení volného času a navazování partnerských a přátelských vztahů.

Klienti mají mimo společných prostor v rámci domácnosti k dispozici zahradu s terasou a zahradním nábytkem, kde se můžou společně scházet, zvát si návštěvy nebo jen tak odpočívat. Ve svém osobním volnu chodí na procházky po okolí, nakupují své osobní potřeby, běžně využívají dostupné veřejné i soukromé služby v obci. Navštěvují své známé, scházejí se s rodinou.

Veškeré aktivity si klienti řídí dle vlastních zájmů a možností. Účastní se společenského a kulturního života ve městě, rádi navštěvují kina, divadla, muzea, ZOO, akce jako např. Guláš Fest, Shakespearovské slavnosti, Colours of Ostrava aj.