Rekonstrukce objektu v Ostravě na ul. Tvorkovských

Předmětem projektu byl vznik sociální služby chráněné bydlení pro 14 uživatelů ve věku od 20 let s lehkým či středně těžkým zdravotním postižením. Předpokladem vzniku sociální služby byla rekonstrukce objektu v Ostravě na ul. Tvorkovských, č. p. 221, který je v majetku Moravskoslezského kraje a nebyl využíván.

Předmětem projektu byl vznik sociální služby chráněné bydlení pro 14 uživatelů ve věku od 20 let s lehkým či středně těžkým zdravotním postižením. Předpokladem vzniku sociální služby byla rekonstrukce objektu v Ostravě na ul. Tvorkovských, č. p. 221, který je v majetku Moravskoslezského kraje a nebyl využíván.

Název projektu: Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/24.01369
Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Předmětem projektu byl vznik sociální služby chráněné bydlení pro 14 uživatelů ve věku od 20 let s lehkým či středně těžkým zdravotním postižením. Předpokladem vzniku sociální služby byla rekonstrukce objektu v Ostravě na ul. Tvorkovských, č. p. 221, který je v majetku Moravskoslezského kraje a nebyl využíván. Službu chráněného bydlení poskytlo zařízení Fontána příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením žijícím v domově pro osoby se zdravotním postižením Fontána p. o. Stavebními úpravami vzniklo pět bytových jednotek s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji a zázemí pro personál, objekt byl upraven pro potřeby klientů se zaměřením na bezbariérovost. V zahradě, která patří k objektu, byl vybudován altánek pro relaxaci a odpočinek uživatelů.

V prvním nadzemním podlaží vznikly dvě bytové jednotky pro dvě a tři osoby. Ve druhém nadzemním podlaží vznikly rovněž dvě bytové jednotky pro tři a čtyři osoby. Ve třetím nadzemním podlaží (podkroví) je situován jeden byt pro dvě osoby. Dále v podkroví vznikla denní místnost pro personál se sociálním zařízením, kotelna se strojovnou, malá prádelna a úklidová místnost. Kolem objektu vznikly nové zpevněné plochy, bylo opraveno stávající oplocení a domovní rozvod kanalizace ve dvorní části. Do objektu byl pořízen také nový nábytek a elektrospotřebiče.

Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Evropská unie