Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava příjezdové komunikace ke skladu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je oprava příjezdové komunikace ke skladu, která spočívá v odstranění původních betonových prefabrikátů, úpravy podloží, položením nové dlažby. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle technické zprávy „Oprava příjezdové komunikace ke skladu“ zhotovené Janem Vadovičem, IČ 06691960, listopad 2021. Celkový rozsah prací je dán položkovým rozpočtem díla.

 

Soubory ke stažení

příloha č. 1 krycí list nabídky.docx příloha č. 1 krycí list nabídky.docx 17 kB
příloha č. 2 položkový rozpočet.xlsx příloha č. 2 položkový rozpočet.xlsx 51 kB
příloha č. 3 smlouva o dílo.docx příloha č. 3 smlouva o dílo.docx 25 kB
příloha č. 4 prohlášení o střetu zájmu.docx příloha č. 4 prohlášení o střetu zájmu.docx 19 kB
příloha č. 5 technická zpráva.pdf příloha č. 5 technická zpráva.pdf 1284 kB
příloha č. 6a technický výkres_bourací práce.pdf příloha č. 6a technický výkres_bourací práce.pdf 245 kB
příloha č. 6b technický výkres_nový stav.pdf příloha č. 6b technický výkres_nový stav.pdf 290 kB
Výzva k podání cenové nabídky Oprava příjezdové komunikace ke skladu.pdf Výzva k podání cenové nabídky Oprava příjezdové komunikace ke skladu.pdf 276 kB

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek