08. LISTOPADU 2021 - SPRÁVCE STAVBY PŘI REALIZACI AKCE "VÝSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY"

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výkon činnosti správce stavby (výkon činnosti s rozsáhlejšími povinnostmi než v případě technického dozoru investora) pro stavbu s názvem „Výstavba administrativní budovy, Fontána“, tj. kompletní zajištění inženýrské a investorské činnosti stavby od fáze projektové přípravy stavby, přes její realizaci až do uvedení stavby do provozu a zajištění dozoru nad včasným a kvalitním provedením stavby prováděné zhotovitelem stavby tak, aby byla provedena v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy. Stavba bude realizována za použití metody Building Information Management. Bližší informace naleznete v přílohách.

 

Soubory ke stažení

Požadavky objednatele na data společné datové prostředí a plán realizace BIM (BEP).docx Požadavky objednatele na data společné datové prostředí a plán realizace BIM (BEP).docx 59 kB
Příloha č. 1 Stavební program výstavba administrativní budovy Fontána.pdf Příloha č. 1 Stavební program výstavba administrativní budovy Fontána.pdf 164 kB
Příloha č. 2 Příkazní smlouva na výkon správce stavby (supervizora).docx Příloha č. 2 Příkazní smlouva na výkon správce stavby (supervizora).docx 73 kB
Příloha č. 3 Prohlášení o splnění základní způsobilosti a ke střetu zájmů.docx Příloha č. 3 Prohlášení o splnění základní způsobilosti a ke střetu zájmů.docx 19 kB
Příloha č. 4 Prohlášení o vztahu k dodavateli.doc Příloha č. 4 Prohlášení o vztahu k dodavateli.doc 39 kB
Příloha č. 5 Prohlášení o realizovaných zakázkách.docx Příloha č. 5 Prohlášení o realizovaných zakázkách.docx 22 kB
Příloha č. 6 Pravidla pro tvorbu předávání a užívání informačního modelu_BIM Protokol_pro stavbu_Výstavba administrativní budovy Fontána.docx Příloha č. 6 Pravidla pro tvorbu předávání a užívání informačního modelu_BIM Protokol_pro stavbu_Výstavba administrativní budovy Fontána.docx 28 kB
Příloha č. 7_SML_PD_00.pdf Příloha č. 7_SML_PD_00.pdf 13058 kB
Výzva k podání nabídky správce stavby.pdf Výzva k podání nabídky správce stavby.pdf 464 kB

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek