Informace pro zájemce

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

Pokud máte zájem o poskytování sociální služby, kterou naše organizace poskytuje, zveme vás k návštěvě našeho zařízení. Rádi vám předáme veškeré informace týkající se nabídky našich služeb a činností, umožníme vám prohlédnout si chráněné bydlení. Zodpovíme vám vaše dotazy. Projednáme vaše přání a představy o dané službě a další skutečnosti, které jsou důležité pro přijetí vaší žádosti do evidence. Návštěvu je možné si telefonicky domluvit u sociální pracovnice či vedoucí chráněného bydlení.

V případě nesplnění podmínek pro přijetí žádosti, či vašich představ, vám poskytne sociální pracovnice, nebo vedoucí sociální služby základní sociální poradenství – především to, kam se můžete ve své situaci obrátit, kde můžete požádat o odpovídající službu apod. V případě splnění podmínek bude vaše žádost o poskytování sociální služby zařazena do Evidence žadatelů.

 

Postup při podání žádosti

Žádost o poskytnutí sociální služby lze stáhnout z internetových stránek organizace Fontána, příspěvková organizace www.fontana-po.cz, nebo může zájemce požádat sociální pracovnici o zprostředkování formuláře, případně o pomoc s jeho vyplněním. Vyplněnou Žádost lze poslat poštou, datovou schránkou či doručit osobně na adresu Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01, Hlučín.

Každou příchozí oficiální Žádost vedeme v Evidenci žadatelů. Žadateli zpravidla do 30 dnů od přijetí Žádosti pošleme písemné vyrozumění o jejím vyřízení. Jedná o tyto možnosti vyřízení:

  • žádost je vyřízena přijetím žadatele do služby,
  • žádost je vyřízena vyřazením z Evidence žadatelů (např. žadatel žádost zruší, nebo je přijat do jiné sociální služby),
  • žádost je vyřízena jejím odmítnutím ze zákonných důvodů, v případě odmítnutí z kapacitních důvodů vedeme tuto žádost v Evidenci odmítnutých žadatelů z kapacitních důvodů, a to dle § 88 písm. g) zákona o sociálních službách.

Během výše uvedené měsíční lhůty kontaktuje sociální pracovnice žadatele a domluví si s ním osobní schůzku. Ta je podmínkou k tomu, aby mohla být Žádost vyřízena. Jednání probíhá osobně v místě pobytu žadatele. Cílem schůzky je zjistit přání a potřeby žadatele, nastínit možnosti služby, seznámit zájemce s poskytovanou službou, upřesnit si očekávání a zjistit další informace.

V případě zařazení žádosti do Evidence žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů má žadatel možnost:

  • dotazovat se na aktuální stav žádosti v této Evidenci,
  • nahlížet do své dokumentace,
  • kdykoliv žádost v zařízení zrušit (písemně, elektronicky, telefonicky).

 

Soubory ke stažení

Zádost o poskytování sociální služby - CHB.pdf Zádost o poskytování sociální služby - CHB.pdf 627 kB