Informace pro zájemce

Jednání se zájemcem o sociální službu

Pokud máte zájem stát se klientem sociální služby, kterou naše organizace poskytuje, zveme vás k návštěvě našeho zařízení. Rádi vám předáme veškeré informace týkající se nabídky našich služeb a činností, umožníme vám prohlédnout si chráněné bydlení. Zodpovíme vám vaše dotazy. Projednáme vaše přání a představy o dané službě a další skutečnosti, která jsou rozhodující pro přijetí vaší žádosti do evidence.

Doporučujeme nejdříve si telefonicky domluvit Vaši návštěvu u sociální pracovnice či vedoucí chráněného bydlení.

Monika Chlopčíková, vedoucí služby, tel. 739 480 600
Jana Balcarová, sociální pracovnice, tel. 739 480 626 

V případě nesplnění podmínek pro přijetí žádosti, či vašich představ, vám poskytne sociální pracovnice základní poradenství - především to, kam se můžete se svou situací obrátit, kde můžete požádat o odpovídající službu apod. V případě splnění podmínek bude vaše žádost o poskytování sociální služby zařazena do evidence žadatelů. Tuto evidenci vede elektronicky sociální pracovnice.

 

Postup při podání žádosti

Žádost o poskytnutí sociální služby lze stáhnout z internetových stránek organizace Fontána, příspěvková organizace www.fontana-po.cz, nebo může zájemce požádat sociální pracovnici o zprostředkování formulářů, případně o pomoc s jejich vyplněním. Přílohou žádosti je tiskopis „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele“, který vyplní praktický lékař dané osoby, v případě dlouhodobé hospitalizace ošetřující lékař. Vyplněnou Žádost lze poslat poštou, nebo osobně doručit na adresu Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01, Hlučín.

Poskytovatel žadateli do 30 dnů od přijetí Žádosti pošle vyrozumění:

  • Žádost je zařazena do Pořadníku žadatelů.
  • Žádost není zařazena do Pořadníku žadatelů, kde poskytovatel uvede důvody takového rozhodnutí (například žadatel žádá o službu, kterou organizace neposkytuje, žadatel není cílovou skupinou Domova pro osoby se zdravotním postižením či Chráněného bydlení, zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, žadateli byla vypovězena smlouva o poskytnutí sociální služby v naší organizaci v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti).

Během výše uvedené měsíční lhůty kontaktuje sociální pracovnice žadatele a domluví si s ním osobní schůzku. Ta je podmínkou k tomu, aby mohla být Žádost vyřízena. Jednání probíhá osobně přímo v zařízení, nebo v místě pobytu žadatele. Cílem schůzky je zjistit přání a potřeby žadatele, nastínit možnosti služby, seznámit zájemce s poskytovanou službou, upřesnit si očekávání a zjistit další informace.

V případě zařazení žádosti má žadatel možnost:

  • dotazovat se na aktuální pořadí v Pořadníku žadatelů,
  • nahlížet do své dokumentace,
  • domluvit si návštěvu zařízení,
  • kdykoliv žádost v zařízení zrušit. (písemě, elektronicky, telefonicky)

Sociální pracovnice zpravidla jednou za dva roky kontaktuje žadatele v rámci aktualizace informací v Pořadníku žadatelů, nebo v případě uvolní-li se místo v dané službě.

 

Soubory ke stažení

Vyjadření lékaře.pdf Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele 526 kB
2 Příloha č. 1 (Žádost).pdf Žádost o poskytnutí sociální služby 559 kB